JoJcode

Vi omvandlar era idéer till moderna applikationer

Vi är frilansande utvecklare som kan hjälpa till att förverkliga era idéer. Med vår erfarenhet och era behov kan vi skapa innovativa lösningar.

Kontakta oss!

  Kravanalys

Med lång erfarenhet av projekt från idé till leverans kan vi identifiera behov och belysa eventuella risker. Vi kan ge arkitekturella förslag och databasdesign för att ge robusta lösningar

  Mobilutveckling

Vi kan förbättra er existerande mobilapp eller skapa helt ny funktionalitet.

  Säkerhet

Med erfarenhet av pengatransaktionssystem kan vi ge er en robust slutprodukt. Vi har erfarenhet av säkerhet bl.a. kryptering och PKI, och stort intresse för att hålla steget före.

  Systemutveckling

Vi har erfarenhet av systemutveckling inom branscherna finans, telekom, spel och apotek.